Städer finns inte

STÄDER FINNS INTE: I alla fall inte som administrativt begrepp i Sverige. Och det är synd, för det har gått inflation i uttrycket STAD. Så väl kommun, tätort och församling används idag slarvigt och synonymt med stad, gärna i samband med bostadsbyggande. Men vad är en stad egentligen? Och vad är det inte?

KOMMUN: Som mest hade vi ungefär 3 000 kommuner i landet, men nu bara 290. Under kommunreformen 1971 slogs landskommuner, köpingar och städer ihop till dagens kommuner.

TÄTORT: En tätort är en ”sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare. Det ska inte blandas ihop med kommuner” (SCB).

FÖRSAMLING: När kommunreformen utfördes 1863 delades det som socknarna tidigare haft hand om i församling och landskommun. Större städer delades upp i flera församlingar då alla inte fick plats i samma kyrka.

STAD: Den administrativa indelningen finns inte längre, men borde finnas, tycker vi. För att definiera ”Kungsbacka stad” i exemplet ovan har vi använt oss av SCBs DeSo-områden i det som fram till 1969 var det tätt sammanhållna Kungsbacka stad. En plats med ett gatunät med flera kopplingar och en blandning av bostäder, samhällsservice, handel och kontor. Med den här avgränsningen har Kungsbacka stad 10 000 invånare. När stadsutveckling blivit ett erkänt kraftfullt verktyg för hållbar omställning vill vi slå ett slag för en stadsrenässans även definitionsmässigt. SCB bör återintroducera begreppet utifrån ett antal kriterier, gärna med inspiration från ovan.

Fler blogginlägg

Här hittar ni snart fler intressanta blogginlägg!