Städer finns inte

Städer finns inte

STÄDER FINNS INTE: I alla fall inte som administrativt begrepp i Sverige. Och det är synd, för det har gått inflation i uttrycket STAD. Så väl kommun, tätort och församling används idag slarvigt och synonymt med stad, gärna i samband med bostadsbyggande. Men vad är en...