Hem / Utvalda projekt

Frillesås

Kund: Brixly
Tjänst:
Analys av kommande detaljplaner och framtagande av vision för år 2032

Uppdraget

Urbanivation har tillsammans med BRIXLY analyserat det framtida Frillesås. Orten står inför en kraftig tillväxt de närmsta 10-15 åren där BRIXLY driver flera detaljplaner. Syftet med arbetet var att förstå hur orten kommer förändras och vilka möjligheter och utmaningar det för med sig.

Fler utvalda projekt och ventures

Evidensbaserad stadsutveckling – bortom urbana anekdoter

Analys av område, utvecklingspotential och planansökan