Hem / Ventures

Evidensbaserad stadsutveckling

Vilken typ av kunskapsunderlag har vi som utgångspunkt när vi utvecklar våra städer? Finns det risk att vi ensidigt förlitar oss på subjektiva preferenser? Vilka andra typer av kunskap bör aktivt uppsökas?

Framtidens städer

Boken evidensbaserad stadsutveckling, skriven av forskarna Joakim Forsemalm (CMB) och Magnus Johansson (RISE) med Paul Göransson tar upp olika typer av kunskapsunderlag som behövs när vi bygger framtidens städer. 

Boken går att köpa hos Adlibris.

Fler utvalda projekt och ventures

Fastighetsutveckling i joint-ventures

Analys av kommande detaljplaner och framtagande av vision för år 2032