Ventures

1+1 blir 3. Under ”Ventures-flaggan” gör Urbanivation samarbetsprojekt med olika partners. Det kan vara inom fastighetsutveckling där vi, tillsammans med partners, hittar ytor eller fastigheter med potential, förvärvar och utvecklar dem. Kunskapsproduktion som med boken Evidensbaserad stadsutveckling, eller mobilitetsprojektet One-stop-shop. Har du en idé om ett samarbete där vi kan vara rätt parter, hör av dig!

Fastighetsutveckling i joint-ventures

One-stop-shop för gods- och personmobilitet

Evidensbaserad stadsutveckling – bortom urbana anekdoter