Better use of space

Vi analyserar, tydliggör och förädlar fastighetsvärden i tidiga skeden.

Vad gör Urbanivation?

Projektledning av detaljplaner & planansökningar

Förvärvsanalys &
exploateringsstudier

Strategisk
affärsutveckling
parkering/mobilitet

Ett urval av kunder & samarbetspartners

Ett urval av kunder & samarbetspartners

Om Urbanivation

Vi är ett specialiserat team med inriktning på värdeskapande i tidiga skeden. Vi arbetar fokuserat och passionerat med att utveckla fastigheter och stadsdelar som utgår från människan och platsers inneboende kvaliteter.

Vi samarbetar med fastighetsutvecklare, arkitekter, tjänstemän, konsulter och politiker som vill förnya hur vi utvecklar våra städer.

Sagt om oss

”Vi har sett ett stort värde i att få ta del av Urbanivations kunnande och erfarenhet kring analyser i tidiga skeden. Urbanivation har verkligen förmågan att lyfta blicken och se på de strategiskt viktiga frågorna inom hållbarhet och samhällsutveckling samt kompetensen att åskådliggöra dessa.”

BRIXLY

”Urbanivation har på ett insiktsfullt, klokt och kreativt sätt hjälpt Castellum att navigera i komplexa stadsutvecklingsfrågor. De har med stor kunskap bidragit med djuplodande analys och även väldigt proffsigt facilliterat och hållit ihop arbetsmöten med både stad och externa samarbetspartners.”

CASTELLUM