Om Urbanivation

Det är i de tidiga skedena förutsättningarna sätts. Att vända ett projekt som hamnat snett när det gått för långt i detaljplaneprocessen eller hunnit ända fram till bygglov är extremt svårt. Samtidigt läggs det traditionellt lite energi på analys och tvärfunktionellt arbete i de tidiga faserna av stads- och fastighetsutvecklingsprocessen. Vi tror på att arbeta tillsammans och framtungt för att spara pengar och öka värden. Att addera fler kompetenser, perspektiv och energi tidigt i stadsutvecklingsprocessen.

Vi är besatta av två saker; förändring och värdeskapande

1. Förändring: I vilken riktning är vårt samhälle på väg och vad kommer det innebära? För kommuner, för fastighetsägare, för hyresgäster och medborgare?

2. Värdeskapande: Hur skapar vi så stora värden stora värden som möjligt? Samhällsvärden, ekonomiska och miljömässiga värden.

Vi verkar i skärningspunkten mellan tidiga skeden, förändring och värdeskapande. Utveckling, förädling och att ifrågasätta en del av de sanningar och praxis som samhällsbyggnadsbranschen tagit för givna är en ständigt pågående diskussion i teamet. Att identifiera trender och effektivare arbetssätt är avgörande för att möta de samhällsomställningar vi står inför.

Det finns inget starkare än när flera arbetar för en idé vars tid har kommit

Förändring är inget som görs av en part i samhällsbyggnadsprocessen, men det kräver att några går före. Vi vill samarbeta med fastighetsutvecklare, arkitekter, tjänstemän, konsulter och politiker som vill bidra till att förnya hur vi utvecklar våra städer. Vi gör det utifrån övertygelsen om att yta är något vi ska vara rädda om och alltid hitta det bästa användningsområdet för.

Vår process

Vi jobbar tätt ihop med våra kunder för att hitta olika sätt att utveckla fastigheterna vi arbetar med. Här blir kunskap om fastighetsägarens strategi och investeringshorisont viktiga, vilket kräver ett nära samarbete. Vi testar olika idéer och lär oss mer genom att pröva alternativ, analysera detaljplaner, ÖP, domar, prata med kommuner och grannar. Tillsammans bygger vi kunskap om vad som är möjligt att göra på platsen. Vi analyserar för att undvika investeringar som kan binda kapital och resurser med hög risk. Ofta landar det i en rekommendation om att avstå från ett utvecklingsalternativ eller en tilltänkt investering.