Projektledning av detaljplaner & planansökningar

Vi hjälper våra kunder med projektledning av detaljplaner, kommunikation med kommuner, upphandling av utredningar och att handla upp expertkonsulter. De största intäktsmöjligheterna, och kostnaderna, cementeras tidigt i plan skedet, ofta redan innan, i samband med planansökan. Arbetet bedrivs genom att, i nära samarbete med kundens organisation, arbeta strategiskt med både innehåll, exploateringsmöjligheter och risker.

Projektledning av detaljplaner & planansökningar

Vi hjälper våra kunder med projektledning av detaljplaner, kommunikation med kommuner, upphandling av utredningar och att handla upp expertkonsulter. De största intäktsmöjligheterna, och kostnaderna, cementeras tidigt i plan skedet, ofta redan innan, i samband med planansökan. Arbetet bedrivs genom att, i nära samarbete med kundens organisation, arbeta strategiskt med både innehåll, exploateringsmöjligheter och risker.

Förvärvsanalys,
exploateringsstudier och framtagande av alternativ inför försäljning

Förvärvsanalys: Vi analyserar potentiella förvärvsfastigheter för att belysa möjligheter och risker för våra kunder inför ett eventuellt köp.

Exploateringsstudier: Vi hjälper våra kunder ta fram alternativ för att utveckla sina fastigheter.

Alternativ inför försäljning: Genom att ta fram, visualisera och kommunicera dold potential ger vi våra kunder en möjlighet att kommunicera värdet av sina fastigheter till köpare.

Förvärvsanalys,
exploateringsstudier och framtagande av alternativ inför försäljning

Förvärvsanalys: Vi analyserar potentiella förvärvsfastigheter för att belysa möjligheter och risker för våra kunder inför ett eventuellt köp.

Exploateringsstudier: Vi hjälper våra kunder ta fram alternativ för att utveckla sina fastigheter.

Alternativ inför försäljning: Genom att ta fram, visualisera och kommunicera dold potential ger vi våra kunder en möjlighet att kommunicera värdet av sina fastigheter till köpare.

Strategisk affärsutveckling parkering/mobilitet

Vi erbjuder strategisk rådgivning kring parkeringsekonomi kopplat till utvecklingen av detaljplaner. Genom proaktivt arbete med p-tal och mobilitet i tidigt skede av detaljplaneprocessen kan projektekonomin förbättras avsevärt.

Strategisk affärsutveckling parkering/mobilitet

Vi erbjuder strategisk rådgivning kring parkeringsekonomi kopplat till utvecklingen av detaljplaner. Genom proaktivt arbete med p-tal och mobilitet i tidigt skede av detaljplaneprocessen kan projektekonomin förbättras avsevärt.