Hem / Ventures

Fastighetsutveckling i joint-ventures

Tillsammans med samarbetspartners förvärvar Urbanivation fastigheter med utvecklingspotential.

I projekten har vi möjlighet att dra nytta av erfarenheter och kunskap från våra konsultprojekt. Fastighetsprojekten ger oss samtidigt värdefulla insikter från fastighetsägarsidan som stärker oss i rollen som konsulter.

Fler utvalda projekt och ventures

Analys av område, utvecklingspotential och planansökan

Analys av kommande detaljplaner och framtagande av vision för år 2032